Inici » Notícies » General

Enèsima garrotada judicial a la gestió del PP de Benissa en l’ajuntament arran de la creació d’una plaça de funcionari

12 de Maig de 2017 No hi ha comentaris
Maça (foto del flickr de GuilleDes)

Maça (foto del flickr de GuilleDes)

Els sindicats SPPLB-CV, UGT i CCOO a l’Ajuntament de Benissa han remés un comunicat als mitjans de comunicació en què informen d’una nova sentència contraria a la gestió del PP en l’Ajuntament de Benissa per la qual es va nombrar a un funcionari de l’Ajuntament de Teulada com a Tècnic Superior de Recursos Humans de l’Ajuntament de Benissa  per procediment de comissió de serveis i millora d’ocupació, fet que el jutjat ha dictaminat com a il·legal. A continuació es reprodueix el comunicat íntegre dels sindicats i s’adjunta la sentència:

El passat dia 26 d’Abril de 2017, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va dictar sentència en recurs d’apel·lació, desestimant el mateix i confirmant la dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 4 d’Alacant de 18 de juliol de 2014, i confirma la nul·litat i no conforme a dret de la cobertura del lloc de Tècnic Superior de Recursos Humans, per a la qual cosa es va nomenar un funcionari procedent de l’Ajuntament de Teulada, en Comissió de Serveis i Millora d’Ocupació, la sentència entre altres qüestions d’interès manifesta que “cal concloure que el procedir de l’Administració (Ajuntament de Benissa) no ha sigut conforme a dret, més i tot tenint en compte que la cobertura del lloc de treball en qüestió s’ha dut a terme sense cap publicitat – impedint així la lliure concurrència d’altres funcionaris, amb vulneració dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat i acudint a una figura no admissible en Dret. Les anteriors consideracions condueixen inexorablement a la íntegra estimació del recurs presentat, amb la consegüent declaració de nul·litat de les resolucions impugnades”.

Amb data de 31 de març de 2017, s’ha dictat Sentència pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 d’Alacant, per la qual estima el recurs plantejat pels sindicats en impugnació de la Resolució de la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 2014, que aprova les bases específiques que han de regir el procés selectiu de la convocatòria pública com a funcionari de carrera d’una plaça de Tècnic Superior, Subgrup A1 per a ocupar el lloc de treball de Cap de Personal i RRHH, modalitat de promoció interna vertical i mixta, mitjançant concurs oposició i del Decret de 13 d’agost de 2014 pel qual es fa pública la llista definitiva d’admesos, anul·lant l’activitat administrativa impugnada per no ser conforme a dret.”

Entre altres qüestions cal ressaltar de la sentència el següent paràgraf:

En conclusió considera que les bases impugnades resulten nul·les per ARBITRÀRIES, atès que sembla desprendre’s d’elles la intenció de la corporació de permetre la participació i obtenció de la mateixa a un participant que no reuneix els requisits legals per a poder participar, al qual prèviament se l’havia nomenat en comissió de serveis i millora d’ocupació amb caràcter temporal per a la plaça de Tècnic Superior de RRHH, que va ser declarat nul per sentència de 18-7-2014 del JCA núm. 4 d’Alacant, figurant D. A. LL. F. Admès a pesar que des de fa anys es trobava en excedència per prestar els seus serveis en l’Ajuntament de Teulada, no havent-hi reingressat en el servei actiu com a funcionari de carrera ni existint vacant (A2) perquè haguera pogut efectuar-se la seua adscripció provisional i fent constar a més que al temps de la seua participació en el procés selectiu es trobava culpable en la tramitació d’un expedient disciplinari en l’administració d’origen (Ajuntament de Teulada) Després de tant “d’interés” a col·locar aquest funcionari, el mateix ha renunciat al seu lloc i ha tornat a l’Ajuntament de Teulada.

En total han sigut quatre sentències favorables als sindicats, en aquest assumpte, declarant nuls tots i cadascun dels acords administratius per a la cobertura d’aquest lloc de Tècnic Superior de Personal, condemnant en costes a l’Ajuntament en tres de les sentències, davant tant de despropòsit i il·legalitats comeses per l’anterior equip de Govern Municipal de Benissa, del Partit Popular
i sent Alcalde Juan Bautista Roselló, creiem que “algú” hauria de contestar les següents preguntes que la ciutadania té dret a saber:

  • On estan els informes tècnics que justificaren que l’Ajuntament de Benissa tinguera dos tècnics de personal?
  • Si no existeixen informes tècnics que justifiquen la decisió presa, quins van ser els motius?
  • Quant ha costat a les arques municipals les costes i defensa d’aquest despropòsit?
  • Algú assumirà les responsabilitats o van a exigir-se aquestes?

Podeu trobar la Sentència contra les bases de la plaça de tècnic de personal de l’Ajuntament de Benissa.

Font de la notícia: Servei de Notícies d'Infobenissa

Deixa un comentari

http://www.infobenissa.cat/wp-content/themes/infobenissa/