Inici » Notícies » General

Com queda La Llobella després de la modificació del PATIVEL?

31 de Maig de 2017 No hi ha comentaris
Plànol de la Llobella al Pativel. Abans (esq.) i després de la modificació (dreta)

Plànol de la Llobella al Pativel. Abans (esq.) i després de la modificació (dreta)

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha fet pública a la seua pàgina web, la informació sobre el Pativel després del procés de primera participació pública. A Benissa, el Pativel inclou la zona de la Llobella i durant el termini d’exposició pública els propietaris afectats van presentar al·legacions.

Després d’aquest primer procés, el Pativel inclou canvis a La Llobella i el principal n’és una rebaixa de la protecció de la zona. Si abans tota la zona tenia la màxima protecció (Litoral 1. Sòl no urbanitzable de protecció litoral), ara la zona s’ha dividit en dues zones. La primera, més pròxima a la mar continua tenint la màxima protecció, però la zona interior de La Llobella ara passa a estar qualificada com a Litoral 2, sòl no urbanitzable de reforç del litoral, amb una menor protecció.

Què impliquen les zones Litoral 1 i Litoral 2 i com han quedat modificades?

En la primera versió pel que fa a la zona Litoral 1 es prohibia expressament la construcció de cases, indústries i qualsevol altra edificació excepte les vinculades a la conservació i manteniment dels valors del litoral, les activitats recreatives, culturals o educatives vinculades a la franja costanera i les dotacions públiques que hagueren de situar-se necessàriament a la zona. També es permetia la adequació i rehabilitació dels edificis existents. Amb la segona versió, s’indica que els serveis s’hauran d’ubicar en edificacions preexistents i en cas de no existir-ne, la nova edificació no podrà superar els 200 m2 de superfície en una sola planta. A més, també es permetran casups agrícoles de menys de 25 m2 vinculats a una explotació agrària amb una superfície mínima de 5000 m2, podent estar formada per parcel·les cadastrals o registrals discontínues. En tot cas, aquestes edificacions no podran situar-se en pendents del terreny superiors al 25%. Es permet també la rehabilitació d’edificis existents, permetent-se ampliacions del 20% de la seua superfície en edificacions catalogades.

Pel que fa a la zona Litoral 2, en la primera versió s’indicava que es regiria per la legislació urbanística del tipus de sòl en concret, no podent classificar-se nous sòls com a urbanitzables o urbans en aquesta zona fins que no s’haguera consolidat per l’edificació el 70% dels sòls urbans i urbanitzables existents al municipi i prioritzant aquells desevolupaments limítrofs als teixits urbans existents. Amb la segona versió, els requisits per a aquesta zona són menors i indiquen que qualsevol ús ha de garantir les condicions paisatgístiques i funcionals de l’àrea i que els projectes de rehabilitació i de nova implantació de construccions hauran de justificar la seua adequació a les afeccions ambientals i territorials i elaborar un estudi d’integració paisatgística.

Conselleria ha obert ara un nou termini d’al·legacions que finalitzarà el pròxim 16 de juny.

Font de la notícia: Servei de Notícies d'Infobenissa

Deixa un comentari

http://www.infobenissa.cat/wp-content/themes/infobenissa/