Inici » Notícies » Comunicat

Convocatòria del ple ordinari del 6 d’abril

1 d'abril de 2011 No hi ha comentaris
Ajuntament de Benissa

Ajuntament de Benissa

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 6 d’abril de 2011 a les 20.30h en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

Ordre del dia

1r – Lectura i aprovació, si escau ,de l’acta de la sessió anterior.

2n – Dictàmens de la Comissió informativa d’Urbanisme i Medi Ambient.

  • Proposta de desestimació del recurs de reposició interposat per l’agrupació d’interés urbanístic Orxelles-1 contra determinats aspectes de l’acord d’aprovació i adjudicació definitives del Programa d’Actuació Integrada per al desenvolupament del sector núm. 4 “Orxelles-1”.
  • Proposta d’alienació mitjançant permuta per a la variació de traçat de tram de camí núm. 9004 Pol. 40 en Pda. Pioco.
  • Proposta d’alienació mitjançant permuta per a la variació de traçat de tram de camí núm. 9007 pol. 6 en Pda. Canor.
  • Dictamen favorable respecte de la “modificació puntual núm. 7 de les normes subsidiàries de Xaló”.

3r – Dictàmens de la Comissió informativa d’Hisenda, Especial de comptes i Règim interior.

  • Aprovació de la cessió a favor del Ministeri de l’Interior de la parcel·la dotacional de propietat municipal situada al carrer Camí Vell de Teulada.
  • Aprovació de la modificació de la taxa per utilització del pavelló cobert i de diferents serveis esportius.

4t – Retre compte i ratificar acords de la Junta de Govern local, si escau.

5é – Assumptes d’urgència, si escau.

Part de control

6é – Retre compte de resolucions de batlia i regidories delegades dictades des de l’última sessió ordinària.

7é – Retre compte d’assumptes preceptius de l’àrea econòmica.

8é – Retre compte d’escrits , comunicacions i disposicions oficials.

9é – Precs i preguntes.

Font de la notícia: Servei de Notícies d'Infobenissa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

http://www.infobenissa.cat/wp-content/themes/infobenissa/