Home » Arxiu de notícies » Comunicat

Arxiu de la secció "Comunicat"

Comunicat »

[5 de setembre de 2009 | No hi ha comentaris | ]

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta casa consistorial, el dia 9 de setembre de 2009 a les 21.00 en primera convocatòria i dos dies després a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

Ordre del dia

1r – Ratificació sobre el caràcter ordinari de la sessió.

2n – Lectura i aprovació, si escau ,de l’acta de la […]

Comunicat »

[31 de juliol de 2009 | No hi ha comentaris | ]

Ahir dijous 30 de juliol, la banda terrorista ETA va assassinar a Mallorca dos agents de la Guardia Civil, Diego Salva Leazún y Carlos Sáenz de Tejada García. Avuí ens reunim una vegada més davant de la porta d’este Ajuntament per a expressar el sentir unànime de tota la societat espanyola davant de la irresponsabilitat dels que volen acabar amb la convivència i la llibertat per mitjà de l’abús i la violència.

Totes les formacions polítiques i socials expressem la més rotunda condemna i el rebuig […]

Comunicat »

[28 de juliol de 2009 | No hi ha comentaris | ]

L’assemblea del Festaborigen volem pronunciar-nos davant els fets ocorreguts durant el Festaborigen.

A última hora del diumenge hem rebut la notícia de que han aparegut unes pintades en el passeig ecològic de la Fustera a les Bassetes, recentment inaugurat. Des de l’assemblea com a organitzadors del concert volem condemnar rotundament aquest acte vandàlic, que només fa que posar en evidència la falta de civisme d’alguna gent, com també perjudicar i degradar l’esforç que fan altres durant tot un any.

Deixem clar que:
1.: Ens hem personat allà […]

Comunicat »

[26 de juny de 2009 | No hi ha comentaris | ]

Es convocar sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 1 de Juliol de 2009 a les 21.00 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA, ESPECIAL DE COMPTES […]

Comunicat »

[2 de juny de 2009 | No hi ha comentaris | ]

Es convoca ple ordinari de l’Ajuntament per al 3 de juny de 2009 amb el següent:

ORDRE DEL DIA


1r -Lectura i aprovació, si escau , de l’acta de la sessió anterior.


2n -Dictàmens de la Comissió Informativa D’Urbanisme I Medi ambient


A) Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual Núm. 8 del Pla General d’Ordenació de Benissa-PGO-2003.


B) Proposta D’aprovació provisional de La modificació puntual Núm. 9 del Pla General D’Ordenació De Benissa-PGO-2003.


C) Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual Núm. 10 del Pla General D’Ordenació De Benissa-PGO-2003.


D) Proposta d’aprovació definitiva […]

Comunicat »

[30 d'abril de 2009 | No hi ha comentaris | ]

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 6 de maig de 2009 a les 20.30 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU ,DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I […]

Comunicat »

[28 de març de 2009 | No hi ha comentaris | ]

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 1 d’Abril de 2009 a les 20.30 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU ,DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – PRESA DE POSSESSIÓ DE la SENYORA MAUD ELISABETH […]

Comunicat »

[24 de març de 2009 | No hi ha comentaris | ]

D’acord amb allò disposat per l’art. 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’Abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb els articles 78, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986 de 28 de Novembre,

R E S O L C

PRIMER. Convocar sessió EXTRAORDINÀRIA I URGENT del Ple d’aquest Ajuntament a celebrar el dia 25 de Març de 2009 a les 20.00 en primera convocatòria i l’endemà passat a la […]

Comunicat »

[11 de març de 2009 | No hi ha comentaris | ]

L’Audiència Provincial d’Alacant ha dictat acte de sobreseïment lliure i definitiu amb arxivament de les actuacions de la denúncia que en el seu moment va presentar el fiscal anticorrupció d’Alacant contra el batle de Benissa, Juan Bta. Roselló, arran d’una denúncia promoguda pel grup municipal socialista pels delictes contra l’ordenació del territori, estafa, tràfic d’influències, ús d’informació privilegiada i malversació de fons públics per l’atorgament d’unes cèdules d’habitabilitat i per la permuta del Taller d’Ivars, convertit en centre cultural.

L’Audiència Provincial desestima el recurs del fiscal i […]

Comunicat »

[8 de març de 2009 | No hi ha comentaris | ]

El batle de Benissa, Juan Bautista Roselló vol manifestar el seu total suport al President de la Generalitat, Francisco Camps i al Secretari General del PP, Ricardo Costa, en relació amb els fets dels quals se’ls acusa, manifestant el seu total convenciment que resplendirà la veritat, confiant plenament en la seua honorabilitat i honestibilitat.

Rosello ha remarcat que “sols cal demanar que la justícia amb tota la rapidesa possible aclarisca aquest assumpte a fi de no perjudicar el bon nom del nostre President de la Generalitat”.

https://www.infobenissa.cat/wp-content/themes/infobenissa/