Inici » Notícies » Comunicat

Compromís demana una consulta popular perquè la ciutadania decidisca on invertir l’1% del pressupost de la variant

19 de novembre de 2016 No hi ha comentaris
Plànol de la variant de Benissa

Plànol de la variant de Benissa

El passat 24 de juny és va publicar al BOE (Boletín Oficial del Estado) l’anunci de la licitació de la finalització de les obres de la variant de la CN 332 al seu pas per Benissa amb un import total de 35.979.398, 78 euros i un termini d’execució de les obres de 32 mesos, obrint-se les ofertes econòmiques i tècniques els dies 2 i 4 de novembre respectivament, pel que en pocs dies coneixerem l’empresa adjudicatària d’estes obres.

Al respecte, la Llei de Patrimoni Històric estableix l’obligació de destinar en els contractes d’obres públiques una partida d’almenys l’1% a treballs de conservació o enriquiment del patrimoni cultural o al foment de la creativitat artística, amb preferència en la pròpia obra o en el seu immediat entorn, al que popularment és coneix com l’1% cultural i es genera reservant eixe percentatge de:

 • Els fons aportats per l’Estat en pressupostos de cada obra pública finançada total o parcialment per l’Estat.
 • Els pressupostos d’obres públiques construïdes i explotades per particulars en virtut de concessió administrativa i sense la participació financera de l’Estat.

A més el Ministeri de Foment va acordar amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport el dia 15 octubre 2013 augmentar el percentatge a l’1,5% per a les seues obres públiques. A grans trets els requisits generals per a demanar aquesta partida per a invertir a Benissa són aquests:

 • Que l’actuació complisca la finalitat de l’1% cultural, és a dir, que es destine a treballs de conservació, restauració, rehabilitació i consolidació, d’enriquiment del Patrimoni Cultural Espanyol (adquisició de béns culturals, exposicions, publicacions) o foment de la creativitat artística.
 • Que l’immoble estiga declarat Bé d’Interès Cultural o categories assimilables de les comunitats autònomes. També es podrà sol·licitar per a béns que tinguen iniciat l’expedient de declaració.
 • Que l’immoble siga de titularitat pública
 • Excepcions per invertir en edificis històrics privats:
  • Quan tot tractant-se d’una propietat privada, aquesta siga cedida a una administració pública per al seu ús públic, degudament inscrit en el corresponent registre i per un termini mínim de 50 anys.
  • Les inversions que es realitzen en béns inclosos a la Llista del Patrimoni Mundial (UNESCO).
  • Que hi haja un programa o línia d’actuació que es corresponga amb un pla nacional marcat des del Ministeri, i que permeta invertir en edificis de titularitat privada: Pla de catedrals, Pla de monestirs, abadies i convents.
  • Presentar un projecte d’execució de l’actuació

Per sol·licitar l’1% cultural cal remetre al Ministeri un ofici de sol·licitud, que haurà d’anar acompanyat de la documentació acreditativa del compliment dels requisits corresponents, així com de l’informe favorable de la Comissió de Patrimoni corresponent.

Per tot això, i com que estem parlant d’una xifra molt important a la qual el nostre poble no pot ni deu renunciar. Una quantitat que d’una banda ajudaria a rehabilitar i/o millorar en el seu estat de conservació algun edifici i/o indret important del nostre municipi, amb la conseqüent injecció econòmica al generar ocupació i amb total seguretat nous llocs de treball al nostre poble, pel que des de Compromís per Benissa, hem demanat per mig del nostre representant en la Junta de Govern que s’ha fet aquesta mateixa vesprada, Xavi Tro, una petició que a més ha comptat amb el recolzament de la resta de partits polítics benissers la redacció d’un informe del secretari general de l’Ajuntament respecte a l’1% cultural aplicable al nostre municipi respecte al pressupost de les obres de la variant de Benissa que començaran en breu, per concretar millor en quina base s’ha d’aplicar eixe percentatge, el tant per cent que li correspon, l’1% o l’1,5%, tipologia del projecte a presentar, etc., per tal d’engegar un procés participatiu que finalitze amb una consulta popular per a que la ciutadania benissera puga decidir on vol invertir eixos diners provinents del Ministeri de Foment del nou ministre en cap, Iñigo de la Serna, entre una sèrie projectes diferents entre els que triar, tots ells interessants per a Benissa i els seus ciutadans.

Font de la notícia: Servei de Notícies d'Infobenissa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

https://www.infobenissa.cat/wp-content/themes/infobenissa/