Inici » Notícies » General

Reiniciem Benissa vol regular les productivitats dels treballadors de l’ajuntament

5 d'octubre de 2016 No hi ha comentaris
Ajuntament de Benissa

Ajuntament de Benissa

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en la sala de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 4 d’Octubre de 2016 a les 20.00h en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

Ordre del dia

1r – Lectura i aprovació , si escau, de les actes de les sessions anteriors. ( 12-7-2016 i 13-9-2016 )

Dictàmens de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures i Medi Ambient

2n – Proposta de sol·licitud a les Corts Valencianes de modificació de l’article 177.2 c) de la de la llei 5/2014, de 25 de juliol de la Generalitat Valenciana, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP) respecte a la condició jurídica de solar.

Dictàmens de la Comissió informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior

3r – Proposta de batlia relativa a l’aprovació de conveni regulador de la “Comunitat d’Uusuaris Benissa-Senija” per a la gestió en alta del proveïment d’aigua potable.

4t – Retre compte del decret de la Regidoria delegada d’Economia i Hisenda pel qual s’aprova la modificació de crèdits núm. 9/2016 de transferències de crèdits entre aplicacions de la mateixa àrea de despeses. (Gestiona 3311/2016).

5é – Proposta relativa a la modificació dels articles 127, 128, 129 i 130 del vigent Reglament Orgànic Municipal de Benissa.

Dictàmens de la Comissió d’informativa de Cultura i Benestar social

6é – Aprovació dels estatuts del “Consorci Universitari del Centre Associat a la UNED de Dénia”

7é – Proposta de felicitació a membres de la policia local i protecció civil per diverses actuacions.

8é – Retre compte de les resolucions de batlia i regidories delegades.

9é – Assumptes urgents.

10é – Precs i preguntes.

Logo de Reiniciem Benissa

Logo de Reiniciem Benissa

El plenari de l’ajuntament de Benissa,
per unanimitat,
va aprovar ahir una moció d’urgència presentada pel grup Reiniciem Benissa per a regular un sistema objectiu i quantificable de concessió de productivitats als empleats públics.

Fins ara,
la manera de repartir els complements per productivitat per part del govern del Partit Popular mancaven de cap regulació, pel que estaven subjectes a poder ser interpretades de manera arbitrària i d’establir agravis comparatius entre els mateixos empleats de l’ajuntament.

A més, el pagament de les últimes productivitats a l’Ajuntament ha comptat amb informes negatius del Departament d’Intervenció, el que les situa en una situació d’irregularitat legal i motiva la seua urgent regulació.

La plataforma ciutadana no posa en dubte la tasca de tots aquells empleats públics que han rebut les productivitats, però considera que tindre una regulació amb criteris objectius millorarà la eficiència de l’ajuntament i les relacions laborals entre els seus treballadors.

Reiniciem lamenta que durant quasi vint anys del govern del senyor Roselló no s’haja regularitzat aquesta situació que, al cap i a la fi, sols és una mostra més de la seua politica d’improvisació i de falta de transparència.

Font de la notícia: Servei de Notícies d'Infobenissa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

http://www.infobenissa.cat/wp-content/themes/infobenissa/