Inici » Notícies » General

La Sindicatura de Greures declara “hostil” l’Ajuntament de Benissa

11 de gener de 2008 No hi ha comentaris

Pel seu interés reproduïm aquest fragment de l’informe de la Sindicatura de Greuges de 2006:

Benissa apareix en l’informe del Síndic de Greuges del 2006 com una de les administracions que no col·labora adequadament amb la institució del Síndic, entre altres 24 ajuntaments i 8 conselleries de la Generalitat valenciana. La queixa d’un veí per la contaminació acústica d’un local d’oci no va ser atesa correctament.

En l’apartat “Contaminació acústica” (pàg 83-85) es pot llegir:

En este sentit, en la queixa núm. 050583, relativa al funcionament d’un bar amb ambientació musical que generava molèsties als veïns, vam recomanar a l’Ajuntament de Benissa que, a petició de l’interessat, realitzara una inspecció nocturna per a acreditar l’existència de sorolls que superara l’establit en la legislació vigent, i que hi efectuara un mesurament sonomètric. D’acord amb els resultats derivats d’este informe, hauria d’obrir-se un expedient sancionador per incompliment de la normativa autonòmica i local sobre protecció davant la contaminació acústica.

A este Ajuntament vam recomanar igualment que els serveis tècnics municipals hi realitzaren una visita d’inspecció per avaluar les condicions d’insonorització del local i acordar, si escau, d’acord amb el resultat d’estos informes, la imposició de les mesures correctores d’insonorització que es consideraren convenients.

Finalment, tenint en compte que l’Ajuntament no havia contestat als escrits i denúncies de l’interessat, li vam recomanar que extremara al màxim els deures legals que s’extrauen de l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Lamentablement, estes recomanacions no van ser acceptades en la seua integritat per l’Administració. Només es va efectuar una inspecció policíaca i, quant a la segona recomanació plantejada, relativa a la realització de mesurament sonomètric, no va ser efectuada i es va al·legar que no tenien mitjans tècnics per a efectuar-la. Vam comunicar a l’Ajuntament que esta argumentació no podia ser considerada suficientment motivada, ja que l’Ajuntament havia de preservar els drets afectats davant qualsevol intromissió il·legítima que es produïra, en virtut del principi d’indisponibilitat de la competència arreplegat en l’article 12 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Per consideració a això, podrien arbitrar-se, entre d’altres, si es confirmava l’esmentada insuficiència de mitjans, els mecanismes d’assistència tècnica (d’altres municipis o de la Diputació Provincial) que resultaren pertinents, però no poden escudar-se en cap cas en esta presumpta insuficiència de mitjans. Res no es va dir en l’informe municipal sobre el compliment de l’obligació de resoldre, per la qual cosa considerem no acceptada de manera injustificada esta resolució, de la qual cosa informem en el present informe.

Enllaç
Informe complet

Font de la notícia: Servei de Notícies d'Infobenissa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

http://www.infobenissa.cat/wp-content/themes/infobenissa/