Inici » Notícies » General

Els tribunals donen la raó als sindicats enfront de l’Ajuntament de Benissa per segona vegada

18 de febrer de 2016 No hi ha comentaris
Logos dels sindicats SPPLB,   CCOO i UGT

Logos dels sindicats SPPLB, CCOO i UGT

El passat dia 8 de febrer el Jutjat del Contenciós-Administratiu d’Alacant núm. 1 dictà la Sentència 37/2016, en la qual estimant el recurs contenciós-administratiu interposat pels sindicats SPPLB, UGT i CCOO, enfront del Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Benissa de 3 de setembre del 2014, declara la NUL·LITAT del mateix per no ser d’acord amb dret.

L’esmentat Decret d’Alcaldia inadmetia el recurs de reposició interposat pels sindicats contra l’Acord de la Junta de Govern Local de 4 de juny del 2014, pel qual s’aprovaven les Bases Genèriques que han de regir la convocatòria pública per a les proves selectives per a la provisió com a funcionari de carrera en l’Ajuntament de Benissa.

Entre altres consideracions la sentència conclou que “el procedir de l’administració no ha sigut d’acord amb dret, per incomplir allò que s’ha previst per l’art. 37.1 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que obliga a la negociació amb els sindicats més representatius de les normes que fixen els criteris generals en matèria d’accés, carrera, provisió, sistemes de classificació de llocs de treball i plans i instruments de planificació de recursos humans, la falta d’existència efectiva de la preceptiva negociació prèvia”.

Es va procedir pel Govern Municipal del PP a modificar les Bases d’Accés, amb l’únic fi de permetre que per a la provisió de la plaça de Tècnic Superior de Recursos Humans (que estava prevista per promoció interna) es poguera presentar personal que tinguera el seu lloc de funcionari en altres Administracions, en aquest cas el funcionari que va aprovar tenia la seua plaça en propietat en l’Ajuntament de Teulada, el qual va accedir en primer lloc a l’Ajuntament de Benissa per un nomenament de Comissió de Servicis i millora d’ocupació que va ser declarat nul de ple dret per Sentència 307/2014.

Els Sindicats SPPLB, UGT i CCOO de l’Ajuntament de Benissa, creiem que és temps que l’alcalde i el Regidor de Personal, assumisquen les seues responsabilitats per aquesta nefasta gestió que com diu la Sentència vulnera el dret dels altres funcionaris i no entenem quins interessos porten a afavorir un funcionari que té el seu lloc de treball en l’Ajuntament de Teulada (i el qual a través d’una empresa d’assessorament de la qual és soci ja va ser contractat directament amb un cost de 18.000 euros), se l’anomene secretari accidental de l’Ajuntament i davant de la nul·litat del seu nomenament declarat per la Sentència 307/2014, es modifiquen les Bases Genèriques de l’Ajuntament per a possibilitar que els funcionaris d’altres Administracions es puguen presentar a les promocions internes de l’Ajuntament de Benissa. Bases que han sigut anul·lades per la Sentència que comentem.

L’alcalde continuant la seua dinàmica de no negociar els assumptes de personal, ha firmat un Decret per a aprovar les Bases per a una plaça d’Inspector de Policia, en contra de la majoria dels sindicats i de l’oposició.

Arribats a aquest punt i tenint en compte que la composició de la corporació ha canviat en les últimes Eleccions locals, exigim al SR. ALCALDE que no dilate més aquest assumpte recorrent la sentència i produint despeses en pleits innecessaris i procedisca de forma immediata a complir la Sentència i a una vertadera negociació de les Bases Genèriques en la Mesa General de Negociació, en interés de la carrera professional de tots els empleats de l’Ajuntament de Benissa.

Així mateix demanem a tots els Grups municipals de l’oposició que prenguen cartes en l’assumpte i recolzen la posició que defenem els sindicats i que entenem és de justícia, en poques paraules l’interés general per damunt d’interessos particulars.

Còpia íntegra de la sentència

Font de la notícia: Servei de Notícies d'Infobenissa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

http://www.infobenissa.cat/wp-content/themes/infobenissa/