Inici » Notícies » General

Continua la guerra en la Policia Local de Benissa

10 de desembre de 2015 No hi ha comentaris

Policia local

La “guerra” entre els sindicats i el govern local en relació amb la plaça d’Inspector en cap que l’Ajuntament vol cobrir de forma immediata no només continua oberta, sinó que la tensió entre ambdues parts continua pujant.

Després de la última reunió que van mantindre ambdues parts el passat 1 de desembre, els sindicats denuncien la manca de voluntat per part del govern local d’arribar a cap acord.

Reproduïm integrament a continuació el comunicat que els tres sindicats, UGT, SPPLB i CCOO, ens han fet arribar.

Els sindicats UGT. SPPLB i CCOO volen denunciar de nou públicament davant la ciutadania de Benissa el següent comunicat:

Dimarts passat dia 1 de desembre els sindicats a dalt referenciats, van tenir una reunió amb el Sr. Alcalde D. Juan Bta. Roselló Tent i els Regidors de Personal D. Jorge Ivars Hinojo i de Seguretat Ciutadana D. Francisco Cabrera Sellés, per tractar el tema de la plaça d’Inspector en cap que volen cobrir de forma immediata i ocupada actualment per D. D.A.R en situació de baixa laboral.

Que en aquesta reunió, cal ressaltar de manera molt significativa que van assistir com a oients (el 85% de la plantilla de la Policia Local), els quals estan totalment en contra d’aquesta decisió tal com es va informar allí a l’Alcalde i als Regidors.

Que després de gairebé hora i mitja de reunió, i intentar fer-los comprendre i explicar-los per activa i per passiva perquè raonessin que aquesta decisió seria adoptada en contra de l’actual Inspector en cap, dos Oficials fixos i de gairebé tots els Agents components de la Policia Local, l’Alcalde i els Regidors contínuament justificaven allò injustificable, es contradeien en les versions de la creació d’aquesta plaça d’Inspector en cap i es percebia per les declaracions que allí es van dir, que aquesta plaça, té ja gairebé nom i cognoms i existeix una gravíssima parcialitat, afinitat i connotació política perquè aquesta plaça sigui ocupada per un Oficial interí, ja que finalment i després de la pressió realitzada pels allí presents, l’Alcalde va facilitar per fi una còpia de les bases d’aquesta plaça, i com no, es va poder contrastar que les mateixes estan redactades com a anell al dit per a dita Oficial.

Que se’ls va insistir perquè recapacitaren, el tenir dos inspectors no és factible segons la legislació vigent i la normativa que regula la Policia Local. Així mateix se’ls va informar, que molt més precís és que ofereixin les places d’Agents i d’Oficials, que facin les coses ben i que no comencin la casa per la teulada.

Se li va sol·licitar explicacions a l’Alcalde, de per què no havia contestat ni a l’escrit realitzat pel Cap de la Policia Local, ni al del realitzat pels sindicats i la referència dels quals de data i Registre d’Entrada està ressenyat en un comunicat anterior, i en el qual es feia referència entre altres coses, (aquest Oficial interí presentava en el seu comportament evidencies suficients que no només no estava exercint les funcions de comandament de la Policia Local adequadament, sinó que, a més, estava entorpint la labor de la Prefectura, amb la resta de comandaments i amb els seus subordinats, sol·licitant de forma clara i concisa que cessés del càrrec d’Oficial que ostenta.

En l’escrit dels sindicats es confirmava el del Cap, i es comunicava el malestar i gravíssim descontentament generalitzat existent amb el citat oficial interí, podent citar entre uns altres, ambient de tensió contínuament generat en el Departament, objectiu clarament destructiu cap al departament, organigrama i funcionament de la plantilla de la Policia Local, etc.,, i en el qual se sol·licitava el CESSAMENT
IMMEDIAT DEL CÀRREC PROVISIONAL D’OFICIAL, que ostenta). De tot això quan ni es va dignar al seu moment a reunir-se amb el Cap de la Policia, el Sr. Alcalde va contestar als allí presents, “QUE AQUEST ESCRIT, ÉS UN ESCRIT TÍPIC DELS D’UN CAP, “QUE TIRA LA PEDRA I AMAGA LA MÀ”, I NO TENIA CAP FONAMENT PER ADOPTAR CAP TIPUS DE MESURA I PER AIXÒ NO LI VA DONAR IMPORTÀNCIA”. Que per part dels allí presents, ens quedem al·lucinats i bocabadats, davant aquesta declaració tan incoherent, inintel·ligible, desorbitada i totalment desproporcionada.

Que se’ls va recordar de nou, que aquest any per motius d’ajustaments pressupostaris, tres empleats d’aquest Ajuntament van ser acomiadats de forma totalment injusta, i la creació d’aquesta plaça d’Inspector, a més anava a incrementar una despesa innecessària de l’Ajuntament en 50.000€ (que van a pagar els ciutadans de Benissa amb els seus impostos); d’una banda s’acomiada a treballadors i d’altra banda volen cobrir una plaça innecessària.

Cabria ressenyar i destacar, que en un arravatament espontani de l’Alcaldia després de diverses intervencions encertadíssimes d’alguns membres de la Policia Local; el Sr. Alcalde va manifestar de forma autoritària i caudillista, (“per la boca mor el peix”), bé, les persones poden canviar no sempre van a ser iguals (A qui es referia?), A més ja està bé, aquesta reunió la vaig a donar ja per finalitzada, aquí el que fa falta és mà dura, mà dura, il·lusió, motivació, capacitat i que s’hauran uns quants expedients.

Sembla ser que la paraula escoltar que és tan important en la Democràcia, és alguna cosa que brilla per la seva absència amb el Sr. Alcalde i els Regidors de Personal i de Seguretat Ciutadana.

Que els sindicats tornen a manifestar i advertir, que aquesta decisió podria crear un gran conflicte dins del departament policial i del propi municipi, podent afectar greument de forma directa i indirecta a la ciutadania de Benissa.

Els sindicats també estan barrejant la possibilitat d’estendre acta Notarial en referència a tots aquests fets per als efectes que procedissin i sense cap tipus de dubte, s’emprendran totes les accions legals que procedeixin sobre aquest tema.

Font de la notícia: Servei de Notícies d'Infobenissa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

http://www.infobenissa.cat/wp-content/themes/infobenissa/