Inici » Notícies » General

Comunicat de l’Assemblea Animalista de Benissa

21 de Maig de 2018 No hi ha comentaris

L’Assemblea Animalista de Benissa vol manifestar la seua preocupació per l’omissió, en les últimes notícies, de l’assassinat de 20 gossos, diversos teixons, ginetes, raboses, i un gat serval, i l’enverinament d’altres 27, sumat a l’enverinament de 12 gossos l’any 2017, i uns altres tants el 2012. En aquestes últimes notícies parlen tan sols de 9 gossos morts i 5 enverinats, obviant la fauna salvatge morta, que els seus cadàvers encara jauen en l’ecosistema, escampant el verí i la mort en tota la cadena tròfica i alimentaria a dia de hui.

Aquest enverinament massiu ha afectat a especies catalogades a la Llista d’espècies de fauna protegida ORDRE 6/2013, de 25 de març, de la Conselleria d’infraestructures Territori i Medi Ambient, com el teixó (meles meles).

Per aquest motiu i atenent a la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana. [2004/13490] en la qual especifica que l’ús d’esquers enverinats suposa una infracció molt greu, així com l’obligació dels adjudicataris de la zona de caça a comunicar a Conselleria la presència dels esquers enverinats o animals afectats per aquests. Obligació establerta en l’article 38.1.b., on tipifica aquesta infracció com a molt greu, acomplint tots els agreujants tipificats per la llei:

  • Intencionalitat.
  • Reincidència.
  • La situació de risc creada per a les persones i els seus béns.
  • El dany efectivament causat als recursos cinegètics o als hàbitats.

Aquesta infracció molt greu, ha de provocar immediatament la suspensió o anul·lació de l’activitat cinegètica (tancament del vedat de caça).

Recordem que segons han demostrat els experts en la matèria, la forta toxicitat del verí, la seua llarga persistència, la falta d’especificitat i la possibilitat de bioacumulació de certes substàncies letals suposen greus afeccions pel conjunt dels eslavons que comporten la cadena tròfica de l’ecosistema on són emprats, constituint una amenaça per a la conservació de la fauna salvatge protegida.

Per tot açò instem a l’ajuntament a:

Iniciar el procediment d’exigència de responsabilitat mediambiental als propietaris o titulars de l’aprofitament cinegètic, tal com indica l’article 75 de la llei 42/2007 del 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversita, la Llei 26/2007, del 23 d’octubre de Responsabilitat Mediambiental i la Directiva 2004/35/ce del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d’abril del 2004. Recordem que conforme la llei 42/2007, i el Codí Civil (art. 1903), la responsabilitat d’aquests fets recaurà en aquests a no ser que aconseguisquen demostrar que van fer el possible per a evitar el dany.

– Presentar-se com a acusació contra els autors dels enverinaments.
Ja que l’enverinament està tipificat com a delicte, conforme el codi penal de 1995 (art. 336) i l’emmagatzemament de substancies nocives està tipificat com a delicte conforme la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, dels delictes contra la salud pública (art. 359).

Font de la notícia: Servei de Notícies d'Infobenissa

Deixa un comentari

http://www.infobenissa.cat/wp-content/themes/infobenissa/