Inici » Notícies » General

Comunicat de Compromís per Benissa: Allò que importa de l’últim ple

2 de febrer de 2017 No hi ha comentaris
Cartell de la campanya #pelspobles

Cartell de la campanya #pelspobles

Aquesta setmana hem celebrat un ple extraordinari amb els següents punts en l’ordre del dia que requerien ser aprovats:

1r.- Creació i composició de les comissions informatives.
2n.- Acordar el règim retributiu i dedicació dels membres de la corporació amb dedicació exclusiva o parcial.
3r.- Proposta d’alcaldia sobre nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguen competència del ple.
4rt.- Acordar en relació a l’exposició pública del Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral Valencià (PATIVEL).

En tots els punts el vot del grup municipal Compromís ha sigut afirmatiu per diferents motius, però bàsicament per convicció i perquè són fruit de l’acord de govern signat amb els companys de Reiniciem i PSPV-PSOE. En primer lloc, en el referent a la creació i composició de les comissions informatives perquè asseguren la presència de tots els grups municipals en les mateixes i la seua representativitat per mig del vot ponderat, a més l’assistència a ells està oberta als 17 regidors/es del ple i no només als titulars, el que permet una perfecta operativitat i l’oportunitat per a totes i tots de tindre al seu abast tota la informació que els calga, amb total transparència, perquè puguem treballar de manera correcta tant govern com oposició, a més, el PP també està present en la Junta de Govern.

Pel que fa al segon punt, el del règim retributiu, la llista de dedicacions de l’actual govern és la següent:

1. Abel Cardona (Dedicació exclusiva al 100%). 25.473 € bruts a l’any
2. F. Xavier Tro (regidor amb dedicació parcial al 90%). 22.926 € bruts a l’any
3. Betlem Ivars (regidora amb dedicació parcial al 65%). 16.557 € bruts a l’any
4. Fernando López (regidor amb dedicació parcial al 65%). 16.557 € bruts a l’any
5. Mari Carme Ronda (regidora amb dedicació parcial al 65%). 16.557 € bruts a l’any
6. Carol Ivars (regidora amb dedicació parcial al 50%). 12.736 € bruts a l’any

TOTAL: 110.806 euros bruts a l’any

Les dedicacions exclusives i parcials de l’anterior equip de govern del PP són les següents:

1. Arturo Poquet (Dedicació exclusiva al 100%). 31.600 € bruts a l’any
2. Jorge Ivars Hinojo (regidor amb dedicació parcial al 75%). 23.700 € bruts a l’any
3. Josefa Martí (regidora amb dedicació parcial al 75%). 23.700 € bruts a l’any
4. Adrian Ivars (regidor amb dedicació parcial al 50%). 15.800 € bruts a l’any
5. Francis Esquerdo (regidora amb dedicació parcial al 50%). 15.800 € bruts a l’any

 TOTAL: 110.600 euros bruts a l’any

Com és pot comprovar la diferència total anual és de 206 euros a l’any, però amb un detall molt important, hi ha en el nou govern de progrés un regidor/a més que treballa diàriament a peu de carrer i d’Ajuntament, i que pot estar amb molta més facilitat i dedicació al servei i a l’atenció de la ciutadania benissera. A més, tots els sous són molt inferiors als del govern anterior conservador del Partit Popular. També és important assenyalar que estem molt per baix d’altres governs i municipis de la nostra comarca com Dénia, Xàbia, Calp, Pego i Teulada, sobretot cal destacar aquestes dos últimes poblacions, ja que per tamany i número d’habitants són prou semblants. Doncs, estem 34.194 euros per baix de Pego i rebaixem en 46.479 euros el cost del govern de Teulada, tot i que els dos municipis tenen menys població i terme municipal que Benissa. A més, cap dels 6 regidor/es amb dedicació de l’actual govern rebrem ni un sol euro més de l’Ajuntament de Benissa, només els regidors/es que no tenen dedicació rebran indemnitzacions, i com la Presidència de Juntes de Govern, Comissions Informatives, Plens i altres òrgans col·legiats estarà al càrrec de membres del nou govern benisser aquest concepte també baixarà molt significativament respecte a l’anterior, en un any podrem quantificar-lo de manera exacta, ja que és variable, i fer-lo públic per a una millor i total transparència. En definitiva tenim un nou govern que treballa i està dia a dia a Benissa, centrat en solucionar els problemes que tenim i en millorar en el que puguem la vida dels nostres conciutadans, i no ens passem el dia a cavall entre el nostre poble i la ciutat d’Alacant.

Pel que fa al tema del PATIVEL, la vertadera raó de que el saló de plens estiguera ple de gom a gom de ciutadanes i ciutadans de Benissa el dilluns per la nit, aquest pla, el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral Valencià PATIVEL) és un instrument d’ordenació del territori que té com a gran objectiu conservar i millorar la qualitat dels nostres espais litorals d’acord amb l’Estratègia Territorial Europea. És un pla ambiciós, i amb elevat rigor tècnic, que afecta un espai molt fràgil on hi ha una gran concentració de població i activitats semblant a altres plans aprovats en altres territoris de l’estat espanyol com Andalusia, Catalunya, Balears i les comunitats Cantàbriques. Pla que des de Compromís compartim esperit i bona part del seu contingut però no les formes com s’ha portat a terme, en eixe sentit l’Ajuntament de Benissa va aprovar per unanimitat les al·legacions que teniu a continuació, per cert molt ben defensades per la nostra companya, Mari Carme Ronda, regidora delegada d’Estratègia Territorial Urbana que van permetre que finalment el grup municipal del PP, que al principi va anunciar la seua abstenció finalment votara també a favor, aprovant-se aquestes al·legacions de l’Ajuntament de Benissa per unanimitat i amb la satisfacció de totes les veïnes i veïns presents en el ple extraordinari del dilluns 30 de gener.

AL·LEGACIONS APROVADES PER UNANIMITAT EN EL PLE EXTRA. DEL 30/1/2017

1. Formular al·legacions al PATIVEL en els termes exposats anteriorment i que es remeten totes les al·legacions que han presentat els veïns i veïnes afectats, així com les presentades pels diferents col·lectius locals de qualsevol caire.

2. Que es realitze una cartografia adequada que detalle gràficament, a una escala adequada, la zona inclosa i que es realitzen quants estudis siguen necessaris per a la presa de decisions en aquest projecte.

3. Que es redacte una normativa clara i precisa per de definir d’una forma concreta els diferents conceptes que utilitza la normativa del PATIVEL en tots els seus aspectes, amb l’objectiu d’evitar l’excessiva pluralitat d’interpretacions.

4. Que es dispose de tota la informació necessària per a l’anàlisi, comptant amb les opinions tècniques precises i obrint un debat públic que permeta opinar als veïns i als agents socials en el desenvolupament de la planificació d’aquest espai.

5. Sol·licitar la suspensió de l’aplicació del PATIVEL referent a La Llobella, fins que es realitze la cartografia adequada, així com una anàlisi territorial i social detallat referit a la zona costanera de Benissa, perquè siga inclòs en el Pla General Estructural, prèvia participació ciutadana, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, perquè la decisió final tinga el màxim consens.

PATIVEL Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral Valencià:

http://www.habitatge.gva.es/documents/20551069/162407502/02+Borrador+del+Plan+y+Documento+Inicial+Estrat%C3%A9gico/a6383c23-e3c9-4065-8936-ab61b0110b9d

Font de la notícia: Servei de Notícies d'Infobenissa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

http://www.infobenissa.cat/wp-content/themes/infobenissa/