Inici » Notícies » Comunicat

Reiniciem Benissa renuncia a la seua subvenció i lamenta el posicionament de la resta de l’oposició

9 de juliol de 2015 No hi ha comentaris
Logo de Reiniciem Benissa

Logo de Reiniciem Benissa

En el ple extraordinari celebrat en la vesprada del 8 de juliol va resultar aprovada la proposta d’organització que durant les reunions de portaveus prèvies alguns dels grups polítics van consensuar. Reiniciem Benissa es va mostrar contrari a votar favorablement en la majoria de punts donades les diferències en gran part dels temes tractats, mentre que la resta dels grups de l’oposició van facilitar l’aprovació de tots els punts gràcies als seus vots a favor o mitjançant l’abstenció, malgrat estar alguns d’ells bastant allunyats de les seues propostes inicials.

Reiniciem Benissa lamenta el posicionament de vot de PSOE, Compromís i Ciutadans, amb el qual han permés que el Partit Popular aprove la seua proposta d’organització municipal. Som conscients que la presència de Reiniciem Benissa en l’Ajuntament ja ha sigut determinant perquè el Partit Popular tinguera que modificar-la substancialment respecte a les passades legislatures. Malgrat açò, el model organitzatiu presentat ahir en el ple no presentava les suficients modificacions per encetar una nova legislatura amb una estructura potent i amb un estalvi econòmic significatiu i hem sigut coherents amb allò que hem defensat i que va promoure el naixement de Reiniciem Benissa. Estem en l’Ajuntament per defensar un canvi integral i una nova forma de fer les coses i anem a treballar en eixe sentit.

Pel que fa al model organitzatiu defensat per Reiniciem Benissa aquest està fonamentat en la creació de tres grans àrees que englobarien les diferents delegacions: Organització, en la qual estarien les regidories relacionades amb el funcionament i gestió de l’adminidtració local; Ciutadania, on s’inclourien totes aquelles delegacions relatives a la gent; i per últim Territori, què reuniria tots aquells temes relacionats amb el poble i el seu terme. Aquest model cerca una coordinació entre les diferents regidories i una transversalitat entre elles que done un impuls absolutament necessari i per tal d’eliminar una sèrie de mancances importants dins de la gestió de l’Ajuntament. Per contra, va ser aprovat el model que està aplicant-se des de l’entrada del Partit Popular al govern de Benissa. Un model obsolet i poc eficient en el qual uns pocs regidors assumeixen la gran majoria de delegacions, allunyat d’una coordinació necessària que evite el solapament de les seues pròpies programacions.

Pel que fa als càrrecs de confiança, es va aprovar la creació d’un lloc que serà assignat a un assessor de premsa i que tindrà una retribució de 24.000€ bruts anuals. Aquest punt va ser votat en contra per part de Reiniciem Benissa argumentant que només votaríem a favor sempre i quan cap empleada pública de l’Ajuntament de Benissa puguera exercir eixa determinada tasca, i, degut a la no resposta per part de l’alcade en aquesta qüestió.

Seguidament, el tema a tractar va ser el règim retributiu i la dedicació dels membres de l’equip de govern i les diferents indemnitzacions. La proposta aprovada consisteix en una retribució exclusiva de 31.600€ bruts anuals, dues parcials del 75% a 23.700€ cadascuna i dues parcials més del 50% a 15.800€ cadascuna d’elles. La proposta de Reinicem està basada en el seu Codi Ètic i contempla una única dedicació exclusiva remunerada amb un sou basat en tres vegades el SMI (salari mínim interprofessional) que es tradueix en un total de 23.249,60€ anuals bruts i tres dedicacions parcials del 50%. Aquestes dedicacions serien només en el cas de ser estrictament necessàries per al bon funcionament i gestió de l’Ajuntament i sota el consens de la majoria de grups. Tot plegat, les retribucions als regidors alliberats de l’equip de govern suposaran una despesa de 110.600€ anuals front als 58.125€ de la proposta de Reiniciem Benissa, la qual cosa haguera suposat un estalvi de 54.275€ anuals i un total de 209.900€ en tota la legislatura, raó més que evident per a votar en contra aquest punt. Pel que fa a les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats (ple, junta de govern, etc) i a les comissions informatives, la rebaixada d’aquestes ha estat més simbòlica que altra cosa front a la reducció del 30% que proposava Reiniciem.

El cinquè punt de l’ordre del dia era l’assignació d’una subvenció municipal als grups polítics locals. Reiniciem Benissa es va mostrar molt contrari a aquest punt argumentant que mitjançant aportacions personals i molt d’esforç es pot finançar l’activitat política, i aquesta plataforma ciutadana és un bon exemple d’aquest fet. A més, va puntualitzar que cap dels grups polítics locals de la present legislatura ni de la passada han fet pública els actes de gestió administrativa de les subvencions públiques concedides, contrariant així la llei 19/2013 de Transparència. L’aprovació d’aquest punt suposa una despesa de 24.000€ per a les arques municipals en la present legislatura. Reiniciem Benissa va votar en contra d’aquest punt i va anunciar que renunciarà a rebre eixa subvenció pública.

Els últims punts d’organització van ser els referents a les competències delegades del ple i l’alcaldia a la junta de govern. Reiniciem va defensar que el ple mantinga totes les seues competències ja que aquest té caràcter públic i poden debatre’s temes d’interés general, mentre que va celebrar que les resolucions d’alcaldia es delegaren a la junta de govern, en la qual estaran presents tots els grups municipals i podrà fer-se una gestió més transparent i participativa.

Per a finalitzar el ple extraordinari, va ser afegit un tema no relatiu a organització però de màxima immediatesa i responsabilitat política com són les obres que s’estan escometent per part de la Diputació d’Alacant a la carretera CV-746 en el seu pas pel terme de Benissa, concretament en el tram comprés entre les Bassetes i Fanàdix, en la qual s’han instal·lat uns elements de separació entre ambdós sentits a mode de mitjana que fins la data han provocat alguns accidents de tràfic i problemes de circulació en vehicles de grans dimensions. L’objectiu d’aquesta intervenció és reduir la velocitat del tràfic en aquest zona però el fets demostren que suposa un risc tant per a vehicles particulars, com per al transport públic, per als motoristes i, especialment, per als ciclistes. L’ampliació de les voreres per als vianants, la poca senyalització i la il·luminació inexistent durant la nit en alguns trams fa augmentar encara més, si cal, la seua perillositat. Reiniciem Benissa va remetre per registre d’entrada amb data de 3 de juliol una sol·licitud d’inclusió en l’orde del dia d’un punt que tractara aquest tema. Finalment, va ser aprovat per unanimitat per la totalitat dels grups instar a la Diputació d’Alacant a retirar aquests elements.

Font de la notícia: Servei de Notícies d'Infobenissa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

http://www.infobenissa.cat/wp-content/themes/infobenissa/