Home » Arxiu de notícies » Comunicat

Arxiu de la secció "Comunicat"

Comunicat »

[30 de Gener de 2009 | No hi ha comentaris | ]

El PSOE de Benissa a través d’aquest comunicat vol expressar el seu malestar davant les actuacions realitzades pel regidor del BLOC Xavi Tro pel que fa als deu joves de joventuts socialista que van morir en combat al front de Gajanejos (Guadalajara), aquests joves benissers igual que desenes d’ells es van allistar per a defensar el règim legalment establert de la República.

S’ha volgut fer amo d’una cosa que no és de ningú, que és de tots els demòcrates, i que en concret a Benissa és una proposta que […]

Comunicat »

[16 de Gener de 2009 | No hi ha comentaris | ]

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 21 de Gener de 2009 a les 20.30 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – RATIFICACIÓ SOBRE EL CARÀCTER ORDINARI DE LA SESSIÓ.

2n – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU ,DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

3r – […]

Comunicat »

[15 de Desembre de 2008 | No hi ha comentaris | ]

PRIMER. Es convoca sessió extraordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 19 de desembre de 2008 a les 14.00 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU ,DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’URBANISME, INFRAESTRUCTURES […]

Comunicat »

[28 de Novembre de 2008 | No hi ha comentaris | ]

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 3 de desembre de 2008 a les 20.30 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

Ordre del dia

Part resolutiva

1r – Lectura i aprovació, si escau ,de l’acta de la sessió anterior.

2n – Dictàmens de la Comissió informativa municipal d’urbanisme, infraestructures […]

Comunicat »

[25 de Novembre de 2008 | No hi ha comentaris | ]

Avui, Dia Internacional contra la violència de gènere des de l’Assemblea de Joves de Benissa, volem expressar la nostra condemna a totes les manifestacions de la violència masclista, ja que la violència cap a les dones i el masclisme adopten formes diverses i perverses, violacions, cànon de bellesa imposat, precarietat laboral, assassinats per raons d’honor, la impossibilitat de poder avortar de manera lliure i gratuïta o mutilació genital i aquesta íntimament vinculada a la desigualtat entre homes i dones en els àmbits social, econòmic, religiós, polític i cultural. […]

Comunicat »

[31 d'Octubre de 2008 | No hi ha comentaris | ]

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 5 de novembre de 2008 a les 20.30 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

1r – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU ,DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’URBANISME, INFRAESTRUCTURES […]

Comunicat »

[17 d'Octubre de 2008 | No hi ha comentaris | ]

Estimats lectors,

Des d’Infobenissa sempre hem volgut convertir-nos en un espai de convivència i diàleg constructiu on poder parlar d’aquells temes que afecten els benissers i benisseres. Malauradament, i després de molts anys, hem vist com l’opció del fòrum no ha sigut capaç d’acomplir el nostre objectiu, i com per l’actitud d’uns pocs s’havia convertit en un lloc on predominaven els rumors, els insults i les desqualificacions.

Degut a aquestes coses, nosaltres dos hem tingut més d’un maldecap i ens hem hagut de fer front a situacions que […]

Comunicat »

[1 de Setembre de 2008 | No hi ha comentaris | ]

Es convoca sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 3 de Setembre de 2008 a les 21.00 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

1r – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU ,DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL […]

Comunicat »

[5 d'Agost de 2008 | No hi ha comentaris | ]

D’acord amb allò disposat per l’art. 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’Abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb els articles 78, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986 de 28 de Novembre,

RESOLC

PRIMER. Convocar sessió extraordinària i urgent del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 6 d’Agost de 2008 a les 14.00 en primera convocatòria i l’endemà passat a la […]

Comunicat »

[25 de Juliol de 2008 | No hi ha comentaris | ]

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 30 de juliol de 2008 a les 21.00 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

Ordre del Dia

Part Resolutiva

1r – Ratificació del caràcter ordinari de la sessió.

2n – Lectura i aprovació, si escau ,de l’acta de […]

http://www.infobenissa.cat/wp-content/themes/infobenissa/