Home » Arxiu de notícies » Comunicat

Arxiu de la secció "Comunicat"

Comunicat »

[2 de juny de 2009 | No hi ha comentaris | ]

Es convoca ple ordinari de l’Ajuntament per al 3 de juny de 2009 amb el següent:

ORDRE DEL DIA


1r -Lectura i aprovació, si escau , de l’acta de la sessió anterior.


2n -Dictàmens de la Comissió Informativa D’Urbanisme I Medi ambient


A) Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual Núm. 8 del Pla General d’Ordenació de Benissa-PGO-2003.


B) Proposta D’aprovació provisional de La modificació puntual Núm. 9 del Pla General D’Ordenació De Benissa-PGO-2003.


C) Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual Núm. 10 del Pla General D’Ordenació De Benissa-PGO-2003.


D) Proposta d’aprovació definitiva […]

Comunicat »

[30 d'abril de 2009 | No hi ha comentaris | ]

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 6 de maig de 2009 a les 20.30 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU ,DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I […]

Comunicat »

[28 de març de 2009 | No hi ha comentaris | ]

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 1 d’Abril de 2009 a les 20.30 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU ,DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – PRESA DE POSSESSIÓ DE la SENYORA MAUD ELISABETH […]

Comunicat »

[24 de març de 2009 | No hi ha comentaris | ]

D’acord amb allò disposat per l’art. 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’Abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb els articles 78, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986 de 28 de Novembre,

R E S O L C

PRIMER. Convocar sessió EXTRAORDINÀRIA I URGENT del Ple d’aquest Ajuntament a celebrar el dia 25 de Març de 2009 a les 20.00 en primera convocatòria i l’endemà passat a la […]

Comunicat »

[11 de març de 2009 | No hi ha comentaris | ]

L’Audiència Provincial d’Alacant ha dictat acte de sobreseïment lliure i definitiu amb arxivament de les actuacions de la denúncia que en el seu moment va presentar el fiscal anticorrupció d’Alacant contra el batle de Benissa, Juan Bta. Roselló, arran d’una denúncia promoguda pel grup municipal socialista pels delictes contra l’ordenació del territori, estafa, tràfic d’influències, ús d’informació privilegiada i malversació de fons públics per l’atorgament d’unes cèdules d’habitabilitat i per la permuta del Taller d’Ivars, convertit en centre cultural.

L’Audiència Provincial desestima el recurs del fiscal i […]

Comunicat »

[8 de març de 2009 | No hi ha comentaris | ]

El batle de Benissa, Juan Bautista Roselló vol manifestar el seu total suport al President de la Generalitat, Francisco Camps i al Secretari General del PP, Ricardo Costa, en relació amb els fets dels quals se’ls acusa, manifestant el seu total convenciment que resplendirà la veritat, confiant plenament en la seua honorabilitat i honestibilitat.

Rosello ha remarcat que “sols cal demanar que la justícia amb tota la rapidesa possible aclarisca aquest assumpte a fi de no perjudicar el bon nom del nostre President de la Generalitat”.

Comunicat »

[28 de febrer de 2009 | No hi ha comentaris | ]

Es convocar sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 4 de Març de 2009 a les 20.30 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU ,DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I MEDI […]

Comunicat »

[24 de febrer de 2009 | No hi ha comentaris | ]

D’acord amb allò disposat per l’art. 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’Abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb els articles 78, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986 de 28 de Novembre,

RESOLC

PRIMER. Convocar sessió EXTRAORDINÀRIA I URGENT del ple d’aquest Ajuntament a celebrar el dia 25 de Febrer de 2009 a les 20.00 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no […]

Comunicat »

[23 de febrer de 2009 | No hi ha comentaris | ]

El portaveu de PP, José María Serna, en referència a les declaracions realitzades pel portaveu del PSPV-PSOE, Vicente Cabrera, en referència a la seua participació en el sorteig de la VPO de Beniver manifesta:

– Com qualsevol ciutadà em vaig presentar a aquest sorteig, la meua condició política és temporal i sóc un benisser com qualsevol altre.

– Al sorteig, que va ser davant notari, es van presentar 87 persones per a 40 habitatges, amb la qual cosa, hi havia moltes probabilitats d’optar a un pis.

– […]

Comunicat »

[2 de febrer de 2009 | No hi ha comentaris | ]

De conformitat amb allò disposat per l’art. 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’Abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb els articles 78, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986 de 28 de Novembre,

RESOLC

PRIMER. Convocar sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 4 de febrer de 2009 a les 20.30 en primera convocatòria i l’endemà passat […]

http://www.infobenissa.cat/wp-content/themes/infobenissa/