Inici » Notícies » Comunicat

La policia local contra Juan Bautista Roselló, Jorge Ivars i Paco Cabrera

27 de novembre de 2015 No hi ha comentaris
Policia Local

Policia Local

Els sindicats UGT, SPPLB i CCOO volen denunciar públicament davant tota la corporació municipal i davant la ciutadania de Benissa el següent comunicat:

Que es té coneixement des de diferents fonts municipals i constatades en la Taula General de Negociació d’aquest Ajuntament (17/11/2015), que s’han preparat unes bases sense ser negociades prèviament com estableix la Llei, per ordre de l’Alcaldia (sr. Juan Bautista Roselló Tent) i les Regidories de Personal (sr. Jorge Ivars Hinojo) i de Seguretat Ciutadana (sr. Francisco Cabrera Sellés que a més porta només tres mesos exercint el seu càrrec), per a la creació d’un altre lloc d’Inspector de Policia de caràcter temporal, amb la finalitat immediata que eixe lloc ocupe la Prefectura de la Policia Local de Benissa.

Aquests sindicats tenen coneixement de l’interès “polític” de l’Alcaldia i les regidories esmentades, que aquest lloc siga cobert per un Oficial interí, el qual ni tan sols té aquesta plaça d’Oficial en propietat, ja que va ser nomenat a dit per decret sense passar cap examen per a accedir al mateix, a més, aquest procediment es va impugnar i es va guanyar judicialment.

Que a més considerem que es vol discriminar professionalment els dos únics oficials amb plaça en propietat que sí que reuneixen els requisits legals de capacitat de comandament amb superació de curs preceptiu en l’IVASPE i titulació per a poder exercir la Prefectura de la Policia Local de Benissa fins la incorporació de l’Inspector en cap en situació actual de baixa laboral.

Que a nivell estructural i funcionarial, seria incoherent i totalment desproporcionat que en un municipi de les característiques demogràfiques de Benissa, on la plantilla està composta per un total d’uns 30 membres poguera tindre dos places d’Inspector, ja que per a açò, es precisaria la motivació administrativa d’urgent i extrema necessitat d’aquest lloc, la qual no se sustenta actualment.

La ciutadania hauria de tindre coneixement que aquest lloc comportaria un increment totalment innecessari d’aproximadament d’uns 50.000€ anuals, sou que hauria de ser afrontat amb els impostos dels ciutadans.

Que es recorda al Govern, que enguany per motius d’ajustos pressupostaris, tres empleats d’aquest Ajuntament van ser acomiadats de forma totalment injusta, i els sindicats ja van mostrar la seua total disconformitat amb aquesta decisió.

Igualment els sindicats van mostrar la disconformitat que existisquen dos Tècnics de Personal Grup A1 i A2, quan existeix un sol administratiu en el Departament, generant una despesa innecessària de més de 40000€, no obstant açò, queden pendents de cobrir llocs de treball tan importants i necessaris, com un encarregat del servei d’aigües i un encarregat d’obres.

També es vol denunciar públicament, que mitjançant escrit amb núm. de Registre General de l’Il·lm. Ajuntament de Benissa núm. 4090 de data 13/05/2014, per part de l’actual Cap de la Policia Local de Benissa, es va informar a l’Alcaldia i a les Regidories corresponents de les actuacions irregulars realitzades per citat Oficial interí, entre d’altres, en el qual presentava en el seu comportament evidències suficients que no només, no estava exercint les funcions de comandament de la Policia Local adequadament, sinó que a més estava entorpint la tasca de la Prefectura, amb la resta de comandaments i amb els seus subordinats, sol·licitant de forma clara i concisa que cessara del càrrec d’Oficial que ostenta. A més es té constància que aquest oficial té diverses queixes de diversos ciutadans.

D’altra banda, també es va realitzar un escrit amb núm. de Registre General de l’Il·lm. Ajuntament de Benissa núm. 4827 de data 03/06/2014 confirmant l’informe del Cap actual de la Policia Local de Benissa, pels sindicats UGT, SPPLB, CCOO i SIPOL, (amb representació del 85% de la plantilla de la Policia Local i prèvia assemblea celebrada i signada en prova de conformitat per tots els seus components) en el qual es comunicava el malestar i gravíssim descontentament generalitzat existent amb el citat oficial interí, i entre d’altres podent citar, ambient de tensió generat per aquest, amb un objectiu clarament destructiu cap al departament, organigrama i funcionament de la plantilla de la Policia Local, i en el qual se sol·licitava el CESSAMENT IMMEDIAT DEL CÀRREC PROVISIONAL (CÀRREC D’OFICIAL), que ostenta.

Que per tot açò es vol denunciar públicament, el poc tarannà negociador i poca transparència, així com la gran parcialitat i amiguisme per motius d’afinitat política que existeix dins d’aquesta corporació, i que el fet de cobrir aquest lloc d’Inspector sense motiu de necessitat i urgència que exigeix la normativa vigent, més aviat, podria crear un gran conflicte dins del departament policial i del propi municipi, podent afectar greument de forma directa i indirecta a la ciutadania de Benissa.

Per part dels sindicats, s’espera que el Govern municipal, recapacite i estudie aquest tema i es retracte en la possible decisió de la creació d’aquesta plaça.

A més els sindicats sense cap tipus de dubte, emprendrien totes les accions legals que procedisquen sobre aquest tema.

* Signen aquest comunicat els sindicats UGT, SPPLB i CCOO

Font de la notícia: Servei de Notícies d'Infobenissa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

http://www.infobenissa.cat/wp-content/themes/infobenissa/