Inici » Notícies » Comunicat

Convocatòria del ple extraordinari de 15 de maig de 2007

10 de maig de 2007 No hi ha comentaris

Es convoca sessió extraordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 15 de maig de 2007 a les 20.30 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR SOBRE L’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS EXERCICI AL 31 DE DESEMBRE DE 2004.

3r – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR SOBRE L’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS EXERCICI AL 31 DE DESEMBRE DE 2005.

4t – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’ENTITAT LOCAL PER A L’EXERCICI DE 2007, PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

5é – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DEL CARRER SAFRÀ.

6é – DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES SOBRE APROVACIÓ DE LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES DE LES ZONES QUE A AQUEST EFECTE DETERMINEN I AMB LES LIMITACIONS QUE S’ASSENYALEN (PLE 3 DE FEBRER DE 2004) I IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES TANT EN SUPERFÍCIE COM EN APARCAMENT SUBTERRANI GERMANS IVARS AMB LIMITACIÓ HORÀRIA A BENISSA.

7é – APROVACIÓ DE DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME SOBRE RATIFICACIÓ D’AL·LEGACIÓ AL PROJECTE ANOMENAT “GASODUCTE DE TRANSPORT SECUNDARI MARINA ALTA-FASE II”.

8é – RETRE COMPTE DE LA PROPOSTA EXTRAJUDICIAL DE LA BATLIA PRESIDÈNCIA SOBRE APLICACIÓ DEL COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ALS ADMNISTRATIUS GRUP C DE L’AJUNTAMENT DE BENISSA.

9é – RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’AJUNTAMENT I ELS SEUS DELEGATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

10é – ASSUMPTES URGENTS.

11é – PRECS I PREGUNTES.

Font de la notícia: Servei de Notícies d'Infobenissa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

http://www.infobenissa.cat/wp-content/themes/infobenissa/